Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 12 van Meditasie-reeks #Brandpunt

June 12, 2022
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 12 van Meditasie-reeks #Brandpunt
Show Notes

In ‘n periode van 3 dekades het die Goeie Nuus van God se koninkryk versprei vanaf Jerusalem oor ‘n groot deel van die Mediterreense streek tot by Rome, selfs tot in Asië in. En dit het by 12 apostels begin!  Volgens alle “bemarkingstandaarde” was hulle maar ‘n treurige spulletjie:  ongeletterd, geen ervaring, met geen “goeie kontakte” op die regte plekke nie.  Tog, teen die einde van Handelinge het die boodskap soos ‘n veldbrand versprei.  Teen daardie tyd was by verre die meeste gelowiges glad nie meer “apostels” nie (m.a.w, mense wat Jesus self in hulle leeftyd gesien of hoor preek het nie).  En alles gaan oor ‘n hoofkarakter: ‘n eenvoudige timmerman se seun, wat die bekendste mens ooit in die geskiedenis van die mensdom sou word.  

En hier sit Lukas ‘n brief en skryf:  “Hooggeagte Teofilus,” begin hy. “Stap vir stap” (aldus Luk 1:1-3) begin hy die handelinge van Jesus navors en neerskryf, sodat Teofilus kon weet:  hierdie “gerugte” is betroubaar en geloofwaardig.  Teofilus moes hoor, die storie hou nie op as Jesus sterf nie.  Die handelinge gaan voort.  Daarom skryf Lukas die “Handelinge van die Apostels” neer. Wat moes Teofilus hoor?  Jesus leef; Hy regeer vanaf die regterhand van God.  

As Lukas in ‘n “toekomsbal” kon kyk, sou ‘n latere brief so kon begin:  “Dit is die jaar 2022; ver 
weg van Rome, aan die suidpunt van Afrika, versprei die veldbrand steeds!  Maar, Hooggeagte Teofilus, 
het Jesus nie self gesê “die wind waai waar die wind wil” nie” (Joh 3:8).

Die handelinge van die Heilige Gees het nog nie gestop nie!  Steeds word bra onindrukwekkende 
mense gebruik, mense sonder status - sommige werkloos, sommige huisvroue of pensionarisse; ‘n 
onderwyser wat ‘n laerskool-rugbyspannetjie op die platteland afrig; verpleegsters in ‘n hospitaal, 
sommige … 
soos jy … 

GEBED:  Laat my lewe en my woorde oor U ‘n kooltjie wees om die veldbrand te versprei, Heilige 
Gees.

POTGOOIE: Jy kan die dagstukkies van die #Brandpunt-reeks daagliks ook op alle bekende potgooi-platforms luister.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/


Op Dag 12 van #Brandpunt kyk ons na ’n video-opname van die bekende gesang “Go Forth And Tell!”. Die opname in die Anglikaanse kerk in Bristol in Engeland gedoen.

Uit die liriek:

Go forth and tell! O Church of God, awake!
God’s saving news to all the nations take.
Proclaim Christ Jesus, Savior, Lord, and King,
That all the world His worthy praise may sing.
Go forth and tell! God offers life to all;
The Lord makes rich all who on Him shall call.
How shall they call if they have never heard
The gracious invitation of His Word?


James Edward Seddon (1915-1983) is die skrywer en die gesang dateer uit 1964.

https://youtu.be/XNyDd9qtuk0