Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 13 van Meditasie-reeks #Brandpunt

June 13, 2022 Ronell Bezuidenhout
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 13 van Meditasie-reeks #Brandpunt
Show Notes

In Hebreeus is die woord vir “sewe” presies dieselfde woord vir “volledig” of “heel”.  Vandaar dat die getal sewe in die Bybel so betekenisvol is.  (Dink byvoorbeeld aan die sewe skeppingsdae van God, en na die sewende dag sê God nie dat dit “goed” was nie, nee, dit was sommer “baie goed!”)  

Thomas van Aquinas (‘n 13de eeu teoloog) het juis n.a.v. die sewe gawes van die Heilige Gees eenmaal gebid:  “Gee my, Here my God, 'n verstand om U te ken, 'n hart om U te soek, wysheid om U te vind, gedrag wat U behaag, getroue volharding om op U te wag, en 'n hoop om U uiteindelik te omhels.”

Die sewe gawes van die Heilige Gees is die sewe eienskappe wat die ware Messias van al die ander sou onderskei – so het die Profeet Jesaja voorspel.    Maar, tel mooi, Jesaja noem dan net ses:  
“Die Gees van die Here sal op hom rus:
die Gees wat wysheid en insig gee,
die Gees wat raad en sterkte gee,
die Gees wat kennis verleen en eerbied (vrees) vir die Here” (11:2).

Nee wag, sê die Kerkvaders, lees mooi, “vrees vir die Here” word twee keer genoem (ook in 11:3.)  En ons weet dat vrees vir die Here nie beteken om vir die Here bang te wees nie; dit is om ‘n absolute lojaliteit aan die Here te hê (in Engels noem ons dit “Awe”) en om ‘n vroom lewe te leef.   Ja, dit is buitengewone wysheid;  kragtige planne en lojale gehoorsaamheid.    
 
As dít die gawes is wat Jesus, as eerste Beelddraer van God, ontvang het; dan is dít die gawes wat élke beelddraer van God sal hê.

GEBED:  Soos Thomas van Aquinas bid ek ook dat ek U kan ken, U sal soek; U mag vind; leef soos U vra, sal volhard in my hoop om U eendag te omhels.

KUNS-INSPIRASIE: Die Skildery "Apotheosis of St. Thomas Aquinas" (1631) deur Francisco de Zurbaran. Dit ist in Barok-styl en in die Museum der Schönen Künste von Sevilla, Sevilla, Spanje.


MUSIEK:  Op Dag 13 van #Brandpunt kyk ons na die musiek-video van ’n skouspelagtige weergawe van “Awesome God “ deur Michael W. Smith.  Die lied is oorspronklik deur Rich Mullins geskryf en vir die opname verwerk deur Smit. Die dromverwerking is deur Chris Leidhecker en die orkestrasie deur David Hamilton.

Uit die liriek:

Our God is an awesome God
He reigns from heaven above
With wisdom, power, and love
Our God is an awesome God

https://youtu.be/sEZDuMGp3WY