Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 25 van Meditasie-reeks #Brandpunt

June 25, 2022
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 25 van Meditasie-reeks #Brandpunt
Show Notes

God werk nie met ‘n “one size fits all” nie.  Die verskillende gawes wat aan verskillende gemeentes gegee word is ‘n goeie bewys hiervan.  Wanneer Paulus sy brief aan die gemeente van Korinte skryf, herinner hy hulle:  “God (het) julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie” (1 Kor 1:4-7).  Dit geld vir ons elkeen se gemeente:  ons het alles ontvang wat ons nodig het!  

Wanneer Paulus oor die gawes van die gemeente van Rome skryf, begin hy met hierdie woorde:  “Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is” (Rom 12:1).  Dit gaan dus nie oor jou en jou begeertes nie … dit gaan alles oor God.  God se denke moet jou denke word.    

Paulus gee dan ‘n lys van sewe gawes: die gawe van profesie (m.a.w. om die regte pad aan te dui, en om nie te huiwer om krities oor verkeerd te wees nie),  diensbaarheid, onderrig, moed inpraat, vrygewigheid, leierskap, hulpvaardigheid (v6-8).  

Hier leer ons iets van gawes wat belangrik is:  almal van ons het die verantwoordelikheid om take in die gemeente te verrig, maar nie almal van ons het die gawe om dit te doen nie.  Wat bedoel ek hiermee?  Dink so daaraan, almal van ons moet diensbaar wees – dit is ons verantwoordelikheid, maar vir sommige mense kom dit natuurlik – dit is hulle gawe; daarom kry hulle die taak om die ander te help om hulle verantwoordelikheid uit te leef.  

God gebruik dus die gawes wat die Heilige Gees gee ter wille van die welsyn van almal in die gemeente!  So word die gemeente opgebou en kan ons doen “wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is” (Rom 12:2).

Waar kan jy vandag iemand met jou gawes bedien?  

GEBED:  Of dit my verantwoordelikheid is, Here, of my gawe; mag alles wat ek doen vir U aanneemlik wees.

KUNS-INSPIRASIE: Foto van die loodglasroosvenster van die Sinodesaal van die Christ Church Katedraal in Dublin wat die sewe gawes van die Heilige Gees uitbeeld volgens Jesaja 11:2-3, d.w.s. wysheid (middel), sterkte (bo) en dan in kloksgewyse rigting: raad, begrip, vrees vir die Here, vroomheid en kennis. Die tekening deur John Hardman Powell (1827–1895) en die glaswerk  deur Hardman & Co. Die foto is  deur Andreas F. Borchert.


POTGOOIE: Jy kan die dagstukkies van die #Brandpunt-reeks daagliks ook op alle bekende potgooi-platforms luister.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/

MUSIEK: Op Dag 25 van #Brandpunt luister ons na “Ken Jy Die Heilige Gees” deur die sangpaar  Phillip & Ella van hulle album Gospel Duets. 

https://youtu.be/bLWUme9jB1E