Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 27 van Meditasie-reeks #Brandpunt

June 27, 2022
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 27 van Meditasie-reeks #Brandpunt
Show Notes

Sommige mense gaan “lig” deur die lewe.  Ander – soos ek – is regtig wroegend!  My hart skeur uit my binneste as ek die uiterse weerloosheid sien van hulle wat hulself nie kan beskerm nie.  (Onlangs weer was dit die beeld van ‘n huilende peuter, dwalend tussen die ruïnes in Afghanistan na die vernietigende aardbewing.)  Ek kan verstaan dat daar mense is wat juis in sulke tye uitroep, “Maar waar is julle sg. liefdevolle God nou?”  Het jy dan nie al self stom gestaan voor God en net jou hande uitgesteek in verdwaasdheid nie.  Sprakeloos!  

In sulke tye herinner ek my altyd aan die woorde van Paulus in Rom 8: 26, “Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie.”  Dit is verskriklike sterk woorde wat Paulus gebruik:  dit is soos ‘n gekreun wat u-i-t-ge-s-u-g word; so kreun die Gees namens ons by die Vader.  Soos Jesus aan die kruis - “My Vader waarom het U My verlaat” - sodat ons nooit van God verlate moet wees nie; so sug die Gees namens elkeen wat nie meer kan vashou nie.  Asof die Gees sê, Ek sal namens jou vashou!  

Dit verstom my altyd:  dat dit God sélf is wat met God sélf in gesprek tree, in woorde wat ons nie begryp nie.  Dit gee vir my ‘n ander perspektief op die Gees as ons Helper:  die Gees is werklik die Een wat die “vrag” namens ons dra!  Wanneer ons nie weet hóé nie, maar selfs wanneer ons nie eers meer wíl nie … dan, veral dan!  

Dalk is ons mees hulpelose gebede juis die kragtigste.  Omdat ons dan dalk onthou hoe die Gees vir ons bid!   

GEBED:  U is inderdaad ons Helper, Heilige Gees.  Dankie vir U versugting namens ons.

KUNS-INSPIRASIE:  Enrico Pinardi (VSA), “Crucifixion with Thorns”, (2002). Olie op doek. 

POTGOOIE: Jy kan die dagstukkies van die #Brandpunt-reeks daagliks ook op alle bekende potgooi-platforms luister.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/

MUSIEK:  Op Dag 27 luister ons na die Psalm Project se verwerking van “My God, My God, why”, (Psalm 22).

https://youtu.be/DGW7DKP1twE