Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 1 van meditasie-reeks #WeesWys

July 01, 2022
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 1 van meditasie-reeks #WeesWys
Show Notes


“Die woorde van wyse mense maak kennis iets begeerliks” (Spr 9:2)

Niks in die lewe – behalwe genade – val in jou skoot nie.  Om ‘n gelukkige huwelik te hê vra harde werk; om ‘n suksesvolle besigheid op die been te bring vra matelose opoffering; om ‘n goeie verhouding met jou kind te hê, vra toewyding.  Net soos met geduld word ‘n mens nie met wysheid gebore nie; jy leer by ander wyse mense hoe om wys te wees.  As jy wysheid kortkom, so leer Jakobus, dan moet jy daarvoor bid en God sal dit vir jou gee (Jak 1:5).  Maar, selfs om te bid, vra ‘n doelbewuste keuse en toewyding.  

Wysheid – vir my – is ‘n ingeoefende gawe om vanuit God se perspektief na omstandighede te kyk.  Soos Paulus in Rom 12:1-2 sê, net mense wat hulself “as lewende en heilige offers” aan God gee, sal mense se denke sal vernuwe word.  Eers “dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.”  Wysheid is ‘n sekere onderskeidingsvermoë – en Fil 2:9-10 leer dat jou daarvoor liefde moet hê wat “toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom.”  

Met die Bybel as ons riglyn; die lewe as ons leerskool; medegelowiges as rolmodelle, en die Heilige Gees as Helper, het ons álles wat nodig is om wysheid te bekom.  

Wysheid, so leer die Bybel “begin by die dien van die Here” (Spr 9:10).  Wysheid loop dus hand-aan-hand met gehoorsaamheid aan die wil van God.  Geloof in (en gehoorsaamheid aan) God is dus die beginpunt van wysheid, maar dit is dan weer wysheid wat die vrugbare grond bied waarin ons geloof in God kan floreer.    

Mag wysheid soos ‘n boom groei, sodat die skadu daarvan vir ander begeerlik sal word.

GEBED:  Here, ek wil vanuit U perspektief na die lewe kyk … leer my daarom om U te dien! 

POTGOOIE: Jy kan die dagstukkies van die #WeesWys-reeks daagliks ook op alle bekende potgooi-platforms luister.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/

MUSIEK:   Op Dag 1 van #WeesWys kyk ons na die liriekvideo van die lied “Perfect Wisdom of Our God” deur Keith en Kristyn Getty.
Uit die liriek: 

Oh grant me wisdom from above,
To pray for peace and cling to love,
And teach me humbly to receive
The sun and rain of Your sovereignty.
Each strand of sorrow has a place
Within this tapestry of grace;
So through the trials I choose to say:
"Your perfect will in your perfect way."

Keith en Kristyn Getty is vooraanstaande moderne gesangskrywers in die wêreld, met 'n ongelooflike katalogus van liedjies wat regoor die wêreld gesing word, insluitend die bekende gesang, "In Christ Alone”.  Gebore in Noord-Ierland en gebaseer in Nashville, is hulle multi-bekroonde kunstenaars met Keith wat die eerste musikant van die moderne era is wat die Ridderlike Orde van koningin Elizabeth II ontvang het vir diens aan musiek en gesangeskryf.

https://youtu.be/hSnzYnOe6kI