Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 6 van meditasie-reeks #Carpe Diem

January 06, 2022
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 6 van meditasie-reeks #Carpe Diem
Show Notes

Onlangs lees ek dat Martin Luther se beste vriend, ook ‘n teoloog, Philipp Melanchton,  die gewoonte gehad het om boek te hou van elke verspeelde geleentheid waar hy die evangelie kon verkondig.  Saans het hy op sy knieë elkeen van die verspeelde geleenthede voor God bely en dan gebid dat God hom tog nog ‘n dag moet gun; en dat God dan van hom ‘n betroubare getuie sal maak.  (Terloops, as jy Melanchton se geskiedenis ken, sal jy weet hoe God hierdie gebed verhoor het, want sy geloofsnalatenskap as ‘n Jesusdissipel was enorm!) Wat Melanchton gemotiveer het, was die woorde van Paulus in Ef 5:15-17, “Wees baie versigtig hoe julle lewe: nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen.”

Ons kan maklik aan “Carpe Diem” dink as verbruikers.  Bykans soos die mense van wie Paulus praat wat sê, “laat ons eet en drink, want môre sterf ons” (1 Kor 15:32).  Dan word elke geleentheid vir ons iets wat ons tot ons eie voordeel moet gebruik.  Melanchton sou waarskynlik sê, waarom wil julle soos onverstandiges leef?  Waarom gryp julle nie elke geleentheid in ‘n dag aan om soos verstandiges op te tree nie?  En is die verstandigste nie juis mense wat besorg is oor hul nalatenskap as Jesusdissipels nie?  

Dalk moet ons – soos Melanchton – ook bid dat God tog aan ons nog ‘n dag sal gun, en dat God van ons betroubare getuies sal maak.

GEBED:  Here, maak van my ‘n Melanchton wat die beste gebruik wil maak van elke geleentheid.  Alles tot U eer.

POTGOOIE SAAM MET CORDIS TRUST 

Jy kan die dagstukkies van die #CarpeDiem -reeks  daagliks op alle bekende potgooi-platforms volg met die ondersteuning van die “Boodskap van Hoop”-inisiatief van Cordis Trust.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/
MUSIEK


 Op Dag 6 van #CarpeDiem kyk ons na die nuwe musiekvideo van “Hier wacht de schepping op” deur die Nederlandse sanger Christian Verwoerd. 
Die lied is op sy nuwe album 'Mijn zekerheid'. Christiaan skryf:  
“Die album bevat 12 nuwe Nederlandse liedjies wat handel oor die sekerheid wat God te midde van 'n onseker wêreld bied. In hierdie vinnig veranderende wêreld moet ons aangespoor word om op Jesus gefokus te wees en om ons veiligheid in die beloftes van God se Woord, die vaste fondament, te soek. Ek het probeer om dit in die teks te weerspieël. Die liedere wil ook  'n wonderlike vooruitsig op die hoopvolle toekoms by God gee.”
Die video is in die Franse Alpe opgeneem deur Paul Heijstek.

https://youtu.be/WUQVhhLldzY