Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude

Dag 9 van meditasie-reeks #Carpe Diem

January 09, 2022
Ronell Bezuidenhout: Daaglikse meditasie-potgooi en Veelkleurig-onderhoude
Dag 9 van meditasie-reeks #Carpe Diem
Show Notes

Met die wakkerwordslag hoor ek my ouers in die kamer langsaan aanhoudend hoes.  Die tweede gedagte wat opkom is dat ek vir ‘n slag bietjie beter voel.  Dankie tog! “Tel jou seëninge, tel hul een vir een!”
Dit sou te verstane wees as Dietrich Bonhoeffer as ‘n “bitter” man gesterf het.  En tog, vanuit sy Nazi tronksel, skryf hy brief-na-brief oor dankbaarheid. O.a. sê hy dat mense wat dankbaar is vir die klein dingetjies wat hulle ontvang, die groter dinge ook sal ontvang.  “Ons verhinder God om vir ons die groot geestelike gawes te gee wat Hy vir ons het, want ons dank nie vir daaglikse gawes nie. Ons dink ons durf nie tevrede wees met die klein mate van geestelike kennis, ervaring en liefde wat aan ons gegee is nie, en dat ons voortdurend gretig moet uitsien na die hoogste goed. … Ons bid vir die groot dinge en vergeet om dankie te sê vir die gewone, klein (en tog regtig nie klein) geskenkies.”
Dit geld vir ons ganse lewe.   Bestaan elke dag dan nie maar uit ‘n opeenhoping van ‘n klomp klein dingetjies nie - met, soms tussen-in, iets groter nie?  Die kuns is nie om die groot ding as waardevol raak te sien nie.  Die kuns is om die klein, onbenullighede as waardevol raak te sien!   
Kol 4:2 sê ook so:  “Volhard in gebed! Wees daarby waaksaam (sien raak) en dankbaar.”  

GEBED:  Here, ek wil U nie net vir die groot dinge dank sonder om U nie met dieselfde passie te loof vir die onbenullige kleinighede nie.   

MUSIEK: Op Dag 9 van #CarpeDiem luister ons na die pragtige uitvoering van “Tel Jou Seëninge” deur die Potchefstroom Universiteitskoor. 
https://youtu.be/a2B-_Kjwh6M

POTGOOIE :
Jy kan die dagstukkies van die #CarpeDiem -reeks  daagliks op alle bekende potgooi-platforms volg met die ondersteuning van die “Boodskap van Hoop”-inisiatief van Cordis Trust.  Vir meer inligting: https://ronellbezuidenhout.buzzsprout.com/